CHEMCOMEX, a.s.

Hospodárska 3611/53, Trnava-Modranka