Ing. arch. Jan Chlup Atelier Chlup

Kompletní předprojektová, projekční a inženýrská činnost v oboru občanských a bytových staveb, urbanistických studií a územních generelů. Návrhy a realizace interiérů. Dodavatelství staveb.

Drobného 555/49, Brno-Ponava