MEDIA COELI ® (Podnikatelské poradenstvo)

Naša spoločnosť poskytuje nasledujúce služby:
  • know-how: tvorba a implementácia,
  • projektový manažment: tvorba a implementácia,
  • dotácie – eurofondy, granty: vypracovanie žiadosti a implementácia,
  • zabezpečenie predaja, kúpy a prevodu obchodných ...