MEDIA COELI ® (Centrála)

Naša spoločnosť poskytuje nasledujúce služby:

  • know-how : tvorba a implementácia,
  • projektový manažment: tvorba a implementácia
  • dotácie - eurofondy - granty: vypracovanie žiadosti a implementácia,
  • zabezpečenie predaja, kúpy a prevodu obchodných ...